Welkom!

Verzending Koopovereenkomst

Artikel 1- Partijen

VERKOPER

Name: Evreka Ondernemerschap Naamloze Vennootschap

Adresse: Hosgoru Straat No:13/8 34732 Merdivenkoy Kadikoy - Istanbul

Telefon Nummer: +90 533 335 55 41

E-Mail: info@behang-kopen.nl

KOPER

Voornaam / Achternaam / Titel:

Adres:

Telefoonnummer:

E-Mail:  

Artikel 2- Subject

Het onderwerp van dit contract is de bepaling van de rechten en plichten van het door de KOPER bestelde product op de website van de VERKOPER behang-kopen.nl, hieronder beschreven met zijn kenmerken en prijzen, met betrekking tot de regels voor consumentenbescherming en de bepalingen van de regeling voor verkoop op afstand. De KOPER accepteert hierbij dat hij is geïnformeerd door de VERKOPER, die de voorafgaande informatie online heeft bevestigd en dat het product op een duidelijke, begrijpelijke en geschikte manier wordt gebruikt door de naam, titel, open adres, telefoonnummer en andere toegangsinformatie te gebruiken van de koper, de basiskenmerken van de te verkopen goederen, de verkoopprijs inclusief belastingen, betalingswijze, leveringsvoorwaarden, enz. Alle voorlopige informatie over het onderwerp van de verkoop van goederen en de uitoefening van het "herroepingsrecht" en de uitoefening van dit recht, klachten en bezwaren aan de autoriteiten, enz. behang-kopen.nl locatie-informatie, contract voor gebruik van de site en de bestelling geplaatst door de koper op rekening maken deel uit van dit contract.

Artikel 3 - Product van het Contractproduct / Betalings- / Leveringsinformatie

Het type, aantal, merk / model, verkoopprijs, betaalmethode, te leveren persoon, afleveradres, factuurgegevens en verzendkosten van de online gekochte producten zijn als volgt. De te factureren persoon en de persoon die het contract ondertekent, moeten identiek zijn. De volgende informatie moet correct en volledig zijn. De KOPER is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de bestelling te stoppen als de door de KOPER verstrekte informatie onjuist is. Als de VERKOPER een probleem in de bestelling heeft vastgesteld, bevriest de VERKOPER de bestelling gedurende 15 (vijftien) dagen als de VERKOPER de KOPER niet bereikt via telefoon, e-mail en postadres. Verwacht wordt dat de KOPER binnen deze periode met de VERKOPER zal communiceren. Als binnen deze periode geen antwoord van de KOPER wordt ontvangen, annuleert de VERKOPER de bestelling om schade aan beide partijen te voorkomen.

Gekocht Product / Producten

Naam, Code: ; … Stuk

Totale Verkoopprijs: …. - €

Betaling: Creditkaart/Paypal

Ontvanger:

Telefoonnummer:

Afleveradres:

Ontvanger van de Rekening - Persoon / Organisatie:

Factuuradres:

Belastingkantoor:

Fiscaal:

Opbrengst: … - €

Artikel 4- Contractdatum en Overmacht

De datum van het contract is de datum .. / .. / .. / ..., de datum waarop de bestelling door de KOPER is geplaatst. Omstandigheden die niet zichtbaar of afwezig waren op het moment dat het contract werd ondertekend en die werden ontwikkeld buiten de controle van de partijen, waardoor een of beide partijen de verplichtingen van het contract geheel of gedeeltelijk niet kunnen nakomen, worden aanvaard als overmacht (natuurrampen , Oorlog, terrorisme, opstand, wijziging van wetgeving, inbeslagname of staking, uitsluiting, aanzienlijk verlies van productie- en communicatieapparatuur, enz.). De partij van overmacht zal de andere partij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Tijdens het voortduren van overmacht zijn de partijen niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van hun taken. Als de overmachtsituatie 30 (dertig) dagen duurt, heeft elk van de partijen het recht om eenzijdig te beëindigen.

Artikel 5- Rechten en Plichten van de Verkoper

5.1. De VERKOPER stemt ermee in en verbindt zich ertoe om volledig te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Europe Consumer Protection Protection Act en de Shipping Contracts Regulation in zijn geheel, behalve in geval van overmacht.

5.2. Mensen jonger dan 18 (achttien) jaar kunnen niet winkelen bij behang-kopen.nl. 

5.3. behang-kopen.nl is niet verantwoordelijk voor prijsfouten die optreden als gevolg van systeemfouten. De VERKOPER is daarom niet verantwoordelijk voor prijsfouten die kunnen ontstaan ​​als gevolg van illegale interferentie met de website, het systeem van de website of het ontwerp van de website. De KOPER kan geen aanspraak maken op de VERKOPER vanwege systeemfouten.

5.4.Aankopen kunnen worden gedaan op behang-kopen.nl met een creditcard (Visa, MasterCard, etc.), via overschrijving of via PayPal. Bestellingen die niet binnen een week na de besteldatum worden ingediend, worden geannuleerd. Bestellingen worden verwerkt wanneer de vereiste overdracht is gedaan en het geld is overgemaakt naar de gewenste account, niet op het moment dat de bestelling is geplaatst. Betalingsmethoden waarover niet met de klantenservice is onderhandeld, zoals Betaalde verzending of Postcheques, worden niet geaccepteerd.

Artikel 6- Rechten en Plichten van de Koper

6.1. De KOPER stemt ermee in en verbindt zich ertoe de verplichtingen uit het Contract na te komen, behalve in geval van overmacht.

6.2. De KOPER aanvaardt en verbindt zich ertoe dat hij de voorwaarden van dit contract aanvaardt en de betaling uitvoert in overeenstemming met de in het contract gespecificeerde betalingsmethode.

6.3. De KOPER erkent dat hij de volgende informatie heeft en deze online heeft geverifieerd; De website behang-kopen.nl kan de naam, titel, open adres, telefoon- en andere toegangsinformatie van de verkoper bevatten, de basiskwaliteiten van het product, inclusief de verkoopprijs, betalingswijze, leveringsvoorwaarden, etc., evenals eventuele voorinformatie over het product en het gebruik van het product "Herroepingsrecht", de autoriteiten waar klachten en bezwaren kunnen worden ingediend.

6.4. Op basis van de vorige clausule verklaart de KOPER dat hij de productorder en betalingsvoorwaarden, productgebruiksinstructies, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen voor mogelijke situaties in de bestel- / betalings- / gebruiksprocedure behang-kopen.nl / online heeft gelezen en bevestigd.

6.5. Als de KOPER het product wenst te retourneren, verbindt hij zich ertoe het product en de verpakking op geen enkele manier te beschadigen en de originele factuur en leveringsbon te retourneren wanneer het product wordt geretourneerd.

6.6. Er wordt aangenomen dat de KOPER heeft aanvaard dat hij verantwoordelijk is voor de intellectuele eigendomsrechten en de inhoud van alle materialen die hij uploadt naar behang-kopen.nl. De VERKOPER aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. 

Artikel 7- Bestel / Betalingsprocedure

Bestel:

Het bedrag in euro inclusief btw (som van alle tarieven in de verkoop op afbetaling) van de producten die aan de winkelwagen worden toegevoegd, wordt na goedkeuring door de KOPER verwerkt. Om deze reden zal een bevestigingse-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door de KOPER is opgegeven alvorens te bestellen. Verzending vindt niet plaats zonder de bevestigingse-mail. Eventuele procedurele problemen of problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de creditcard worden aan de KOPER meegedeeld via een of meer van de communicatiekanalen die in het contract zijn gespecificeerd, zoals telefoon, fax en e-mail. Indien nodig kan de koper worden verzocht contact op te nemen met zijn bank.

Bestellingen worden niet verwerkt bij het plaatsen van de bestelling, maar wanneer het geld wordt opgenomen van de creditcardrekening of wanneer de overschrijving (EFT) de rekening van de verkoper heeft bereikt. In het geval dat het onderwerp van het contract niet kan worden verkregen en / of er een voorraadprobleem is om een ​​uitzonderlijk gerechtvaardigde reden, wordt de KOPER onmiddellijk en duidelijk geïnformeerd; in dit geval kan de KOPER een ander product worden verzonden tegen een vergelijkbare prijs en kwaliteit als de KOPER dit accepteert; of de KOPER kan een nieuw product kiezen; of er kan een vertraging zijn voordat het product het magazijn of andere belemmeringen voor de verzending binnenkomt om te worden geannuleerd, of de bestelling kan worden geannuleerd. Als nakoming van de leveringsverplichting voor de contractuele goederen onmogelijk wordt, wordt de koper op de hoogte gebracht; en de totale prijs betaald door de koper, plus de schulden die voortvloeien uit deze situatie, zoals bevestigd door de juiste documenten, zullen binnen 10 (tien) dagen aan de koper worden geretourneerd en het contract wordt beëindigd. In dit geval zal de KOPER geen verdere claims tegen de VERKOPER indienen in de vorm van materiële en immateriële schade.

Betaling:

Voor betalingen met een postwissel kan de koper de bank van zijn keuze kiezen. Als de overschrijving en / of elektronische overschrijving heeft plaatsgevonden, is de overschrijvingsdatum de datum waarop het geld naar de rekening is overgemaakt. Wanneer u een postwissel en / of elektronische overschrijving uitvoert, moet de "afzenderinformatie" overeenkomen met de factuurgegevens en moet het bestelnummer worden geschreven.

Artikel 8 - Verzend- / Leveringsprocedure:

Verzend:

De producten worden afgeleverd op het adres van de KOPER met de door de VERKOPER aangewezen expediteur. De levertermijn is 10 (tien) dagen vanaf de datum waarop het contract is gesloten en de postwissel of elektronische overschrijving is ingetrokken en het geld op de rekening van de VERKOPER is ontvangen. Deze periode kan worden verlengd met maximaal 10 (tien) dagen, op voorwaarde dat de KOPER vooraf schriftelijk of elektronisch wordt geïnformeerd.

De producten worden telefonisch verzonden naar regio's waar de expediteurs de adressen niet opgeven. In gebieden waar de expediteur slechts één dag per week levert, als er een fout is in de verzendinformatie en in het geval van sociale evenementen of natuurrampen, kan de levertijd worden verlengd. De KOPER kan de VERKOPER niet verantwoordelijk houden voor dergelijke uitbreidingen. Als het product moet worden geleverd aan een andere persoon / organisatie dan de KOPER en de levering niet wordt geaccepteerd of als er een onnauwkeurigheid in de overdrachtsinformatie is of als de KOPER niet aanwezig is, zal de VERKOPER geen extra verzendkosten betalen. Als de producten de klant niet binnen de opgegeven dagen hebben bereikt, moeten de leveringsproblemen onmiddellijk aan de klantenservice worden gemeld via hun e-mailadres. In het geval van een beschadigd pakket, moeten beschadigde pakketten niet worden geaccepteerd en moet het expediteur een officieel rapport indienen. Als het personeel van de koerier van mening is dat het pakket niet is beschadigd, heeft de KOPER het recht om het pakket daar te openen en te controleren of het product onbeschadigd is afgeleverd en te vragen dat de zaak wordt geregistreerd met een officieel rapport is. Zodra het pakket door de KOPER is geaccepteerd, wordt ervan uitgegaan dat het transportbedrijf zijn taken volledig heeft uitgevoerd. Als het pakket niet is geaccepteerd en een officieel rapport is opgesteld, moet de situatie zo snel mogelijk worden gemeld aan de klantenservice met een kopie van het rapport van de VERKOPER.

Artikel 9- Retourprocedure en Herroepingsrecht voor Producten

Product Retourneren:

Er is geen herroepingsrecht voor producten die worden verkocht via behang-kopen.com, omdat de producten worden vervaardigd volgens hun persoonlijke behoeften, met name voor de KOPER, tenzij het product beschadigd is of het product met de verkeerde specificaties is geproduceerd.

Artikel 10 - Overige Voorzieningen

1- Als het zelfklevende behang dat onder dit contract wordt verkocht het oppervlak van uw muren beschadigt, is wallcovering-kopen.nl niet verantwoordelijk voor dergelijke schade.

2- Als de foto die de klant naar de site heeft geüpload;

a. in strijd is met de algemene gedragscode,

b. heb afbeeldingen of tekst die verontrustend zijn of die een deel van de samenleving inspireren vijandig te zijn / op een gevaarlijke / openbare manier haat tonen tegen een ander deel van de samenleving dat anders is vanwege religie, taal, ras, sekte of andere redenen ; of beledigende religieuze waarden die duidelijk werden overgenomen door een deel van de bevolking,

behang-kopen.nl heeft het recht om de afbeelding niet af te drukken en de goederen niet aan de klant te leveren. Alle kosten in verband met de aankoop worden aan de klant terugbetaald nadat de klant op de hoogte is gesteld van de situatie.

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid

De informatie die door de KOPER in deze Overeenkomst wordt verstrekt en de betalingsinformatie die aan de VERKOPER wordt verstrekt met het oog op betaling, wordt niet door de Verkoper aan derden bekendgemaakt. De VERKOPER mag deze informatie alleen openbaar maken als onderdeel van een administratieve / wettelijke verplichting. Voor alle soorten gerechtelijke onderzoeken die in het onderzoek zijn gedocumenteerd, kan de VERKOPER de gevraagde informatie naar de bevoegde autoriteit doorverwijzen. Creditcardinformatie wordt absoluut niet door ons opgeslagen. Creditcardinformatie wordt alleen gebruikt tijdens het verzamelen van het geld om veilig te worden verstrekt door de betreffende banken. Ze worden gebruikt voor implementatie en worden na implementatie uit het systeem verwijderd. Informatie zoals het e-mailadres, postadres en telefoonnummer van de KOPER worden alleen door de VERKOPER gebruikt voor productlevering en informatieprocedures. Campagne-informatie, informatie over nieuwe producten en promotie-informatie kunnen soms naar de KOPER worden verzonden.

Artikel 12 - Bevoegdheid en Handhavingsinstanties in Geval van Geschil

In geval van een geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze Overeenkomst, zijn de arbitragecommissies voor consumenten die in december van elk jaar door het ministerie van Industrie, Handel en Consumentenrechtbanken in de woonwijk van de VERKOPER zijn aangewezen, bevoegd.

Met de bestelling stemt de KOPER in met alle voorwaarden van dit contract.

…/…/…