Welkom!

Website Gebruikers Overeenkomst

Alle websites met de extensie behang-kopen.nl worden "Website" genoemd.

Eigenaar van de Evreka ondernemerschap naamloze vennootschap -website wordt hierna "EVREKA" genoemd.

Alle materialen, inclusief het algemene uiterlijk en ontwerp van de site, alle informatie op de site, de afbeelding, het merk 3D-fotobehang en andere merken, behang-kopen.nl domeinnaam, logo, pictogram, grafisch, technische gegevens, geschreven, elektronisch, grafisch of machinaal leesbaar, computersoftware, verkoopsysteem, bedrijfsmethode en bedrijfsmodel worden "materialen" genoemd.

Door de website te bezoeken of hier informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

1- EVREKA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan ​​als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins vanwege het gebruik van de informatie op de website of het gebruik van de programma's en andere gegevens op de respectieve pagina's.

2- EVREKA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het onderbreken van de transactie wegens contractbreuk, onrechtmatige daad, verwaarlozing of anderszins; Falen, verwaarlozing, onderbreking, annulering, verlies, vertraging van de transactie of communicatie, computervirus en spam, communicatiefouten, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde registratie, wijziging of gebruik.

3- EVREKA behoudt zich het recht voor om alle diensten, materialen, producten en informatie op de site te wijzigen, de site te reorganiseren en de publicatie van de site te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen treden in werking op het moment van publicatie op de website en het gebruik van de website of toegang tot de website impliceert de acceptatie van deze wijzigingen. Deze rechten zijn ook van toepassing op andere gelinkte websites.

4- EVREKA kan het adres, e-mailadres en telefoonnummer dat door de Gebruiker is verstrekt of bijgewerkt in het lidmaatschapsformulier gebruiken via e-mail, e-mail, sms, telefoon of andere middelen voor communicatie, marketing, kennisgeving of andere doeleinden. De gebruiker aanvaardt en stemt ermee in dat EVREKA de bovengenoemde communicatieactiviteiten mag uitvoeren totdat de gebruiker anders aangeeft met een schriftelijke verklaring.

5- De website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. EVREKA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's of andere links die deze bevatten.

6- Geen materialen gevonden op de site, inclusief code en software; kunnen worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, vertaald in een andere taal, opnieuw gepubliceerd, geüpload naar een andere computer, verzonden, overgedragen of opnieuw gedistribueerd zonder voorafgaande toestemming en referentie. De website, geheel of gedeeltelijk, mag niet zonder toestemming op andere websites worden gebruikt. Tegengestelde acties leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. EVREKA behoudt zich alle andere rechten voor die hier niet uitdrukkelijk worden vermeld.

7- Als de gebruiker het EVREKA-account gebruikt op een manier die EVREKA of derden schaadt en / of als het commerciële imago van EVREKA wordt beïnvloed door de acties van de gebruiker, behalve voor die rechten die eenzijdig door EVREKA zijn vastgesteld, heeft EVREKA het recht om het lidmaatschap van de gebruiker te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en voor de rechter stappen voor een gerechtelijke of administratieve autoriteit. EVREKA behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer indien nodig bij te werken en beveelt gebruikers aan om de pagina Juridische kennisgevingen te bezoeken wanneer ze de site bezoeken.

8- Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker heeft aanvaard dat hij verantwoordelijk is voor de intellectuele en industriële rechten op alle materialen die hij naar de website uploadt. EVREKA aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Evreka Ondernemerschap Naamloze Vennootschap